تولید فولاد مقاوم به سایش

فولادها دسته ای از آلیاژهای آهنی هستند که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد می توانند در بسیاری از کاربردهای فنی و مهندسی به صورت موفقیت آمیز به کار برده شوند. مقاومت به سایش یکی از ویژگی های مکانیکی است که در اغلب قطعاتی که در تماس با یکدیگر یا در تماس با یک ماده قرار دارند، اهمیت دارد. در این فناوری، فولاد حاوی کاربید تنگستن به روش متالورژی پودر تولید شده است و ریزساختار و رفتار فشاری و سایشی آن ارزیابی شده است.