تولید فستنرهای پروتزی پزشکی

نظر به اهمیت، دقت‌های بسیار بالا و خواص ویژه مواد در پیچ‌های پروتزی حوزه مهندسی پزشکی، مهندسی معکوس این قطعات که عموماً ریز و دارای ظرافت‌های خاصی هستند، از فرآیندهای پیچیده مهندسی و تکنولوژی ساخت می‌باشد. این تیم با بهره‌مندی از چند دهه دانش و تجربه درحوزه مهندسی معکوس قطعات حساس و دقیق نظامی و هوایی، اینک مفتخر به مهندسی معکوس و تولید قطعات حوزه درمان می‌باشد.