تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات

۱ . عوامل بیولوژیک بصورت کاملا” اختصاصی بر روی یک و یا گروهی مشخص ازآفات فعالیت می کنند.
۲ . کاملا” با طبیعت و محیط زیست سازگار است و هیچ خطری برای سایر موجودات زنده و سلامت بشر ندارد.
۳ . به دلیل استقرار و تکثیر بعدی عوامل بیولوژیک در طبیعت، اثر آن معمولا” دایمی و پایدار است.
۴ . از دیدگاه بلند مدت اقتصادی ، ارزان تر و درعین حال سودآورتر است.

کنترل بیولوژیکی روشی برای کنترل آفات(شامل حشرات، کنه ها، علف های هرز و بیماریهای گیاهی) است که با استفاده از موجودات زنده به روش های شکارگری، پارازیتیسم، گیاهخواری یا دیگر مکانیسم های طبیعی انجام می شود اما مشخصاً با مدیریت فعال انسانی انجام می شود. این روش مهمترین جز در برنامه مدیریت تلفیقی آفات می باشد.
پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود