تولید شیرینی فراسودمند(پروتئینه و بدون شکر)

این محصولات با هدف حفظ سلامت مصرف کنندگان و احیاء فناوری های تغذیه اسلامی و ایرانی و با استفاده از مواد طبیعی و کاملا گیاهی تهیه می شود و فاقد مواد سنتتیک و نگهدارندهای شیمیایی و رنگ های غیر طبیعی می باشد و به صورت معمولی (برای افراد عادی ) و به صورت بدون شکر و کم کالری با استفاده از شیرین کننده های مجاز و طبیعی (برای افراد دیابتی و افراد دارای رژیم لاغری ) فرآوری و تهیه می شود که با گیاهان دارویی و ادویه ای در دز خوراکی غنی سازی شده اند و به تناسب نوع گیاهان استفاده شده است.