تولید سوخت زیستی بیو دیزل

بیودیزل یک سوخت دیزلی پاک است که از منابع طبیعی و تجدیدپذیر نظیر دانه های روغنی، میکروجلبکها ، روغنهای حیوانی و پلاستیک زباله های شهری و… تولید می‌شود.بیودیزل یک مایع روشن تا زرد تیره است که عملاً غیرقابل امتزاج با آب می باشد . بیودیزل می‌تواند با سوخت دیزل معمولی، با هر نسبتی حتی در مقادیر بسیار کم (که سبب کاهش انتشارات و روانی بهتر موتور شده) مخلوط شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود یک درصد بیودیزل، باعث افزایش روان‌شدگی تا ۶۵ درصد می‌شود. روانی بهتر به معنای سایش کمتر موتور بوده که در نهایت هزینه تعمیر و نگهداری دیزل را کاهش می‌دهد. همچنین اگر میزان بیودیزل را به ۲۰ درصد برسانیم، آن گاه عدد «ستان» تا حدود سه واحد بهبود پیدا می‌کند.استفاده از بیودیزل در یک موتور گازوئیلی معمولی منجر به کاهش اساسی هیدروکربنهای نسوخته، منوکسید کربن و ذرات معلق می‌شود. با بکار بردن این سوخت، از سهم کربن موجود و ذرات معلق کاسته می‌شود.