تولید ایزو اکتان از محصولات جانبی پالایشگاهی

فرآیند تهیه ایزو اکتان با توجه به راندمان بالای ۹۵ درصد تنها بوسیله کاتالیتیک ممبران راکتور قابل اجرا است که تا کنون در دنیا بی نظیر است. استفاده از کاتالیسها رایج ، مشکلات بسیار عدیده ای بدلیل شکنندگی و ناپایداری آن در دمای بیش از ۱۸۰ درجه داشته که محدودیتهایی را بدلیل خلوص پایین آن ایجاد می نمایند.همینطور ناپایداری کاتالیست باعث کاهش طول دوره استفاده کاتالیست شده ونتیجتا صرف بالای هزینه تولید خواهد شد. از آنجائیکه فرآیند ممبران راکتور با ایجاد کاتالیست غشایی همزمان جداسازی محصول از مواد اولیه علاوه بر افزایش راندمان با کاهش صرف انرژی برای جداسازی خواهد شد ضمن اینکه از یکی از محصول فرعی پالایشگاهی (رفینیت) می توان یک ماده گرانبها تولید نمود. تکنولوژی ممبران راکتور فقط مختص دو کشور در جهان برای تولید اتانول و متان عملیاتی شده است که در صورت تولید ایزو اکتان با این روش ایران اولین کشور در جهان برای تولید این محصول خواهد بود.پژوهشگر این طرح دکترای خود را در زمینه ممبران راکتور از کشور سوئد برای تولید اتانول اخذ کرده است .