تولید اکسیدگرافن، گرافن و انواع مشتقات

گرافن یک شبه فلز با شکاف باند انرژی صفر است. از خواص گرافن می‌توان به هدایت الکتریکی بالا، هدایت حرارتی بالا ( ۵۰۰۰w m-۱ k-۱)، وزن کم، قابلیت انعطاف پذیری بالا، تحرک پذیری عالی (۲۰۰۰۰۰cm۲ v-۱ s-۱ )، شفافیت نوری بالا، مقاومت کششی بالا حدود (۱۳۰Gpa)، سطح ویژه بالا (۲۶۰۰m۲g_۱)، خاصیت آب‌گریزی اشاره نمود. ویژگی‌های سطحی گرافن با اصلاح شیمیایی تنظیم می‌شود و با عامل‌دار کردن سطح گرافن می‌توان ویژگی‌های فوق العاده‌ای در آن مشاهده کرد. روش‌های مختلفی برای سنتز اکسیدگرافن وجود دارد. در این کار، اکسید گرافن به روش هامرز که یک روش شیمیایی محسوب می‌شود، آماده شده‌است و در ادامه کاهیده و به روش های ارزان قیمت عاملدار شده است.