تولید انبوه ریز جلبکها(اسپیرولینا)

تولید انبوه ریزجلبکها جهت استفاده در صنایع پزشکی ، دارویی، ارایشی بهداشتی و صنایع غذایی.
ریزجلبکها سرشار از رنگدانه های کارتنوئیدی می باشند.