تولید ارقام مختلف گل همیشه بهار به روش هیبریداسیون

افزایش تقاضا برای بذر اصلاح شده و مناسب با اهداف دارویی و زینتی و شرایط آب و هوایی کشور و به ویژه کم آب بر بودن، ضرورت تولید انواع مختلف بذور گیاهان دارویی را اجتناب ناپذیر نموده است. به همین منظور در گام نخست تولید بذر هیبرید گل همیشه بهار دارای ویژگی‌هایی از جمله یکنواختی صفات ظاهری مانند اندازه و رنگ گل و ارتفاع بوته، عملکرد و ماندگاری بیشتر گیاه و گل و همزمان مقاومت به خشکی در محل مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) آغاز گردیده است.