تولید ماده موثره دارویی هورمون رشد انسانی

وزن مولکولی آن ۲۲۱۲۵ دالتون با pH ایزوالکتریک ۵,۳ می‏باشد.
در این فناوری، تولید این هورمون با روش های نوترکیب باکتریایی بدست آمد که هزینه های تولید به نسبت روش های قبلی کاهش می یابد.
میزان مصرف هورمون رشد انسانی در سال در حدود 2/000/000 ویال بوده که هر ویال حاوی ۱/۴ میلی گرم ماده موثره می باشد و لذا در سال حدود ۳ کیلوگرم پروتئین برای مصرف داخل کشور لازم است.
هورمون رشد جهت درمان مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفته است:
– کمبود هورمون رشد در بچه‏ها و بزرگسالان ۲- کوتاهی قد ناشناخته
۳- درمان نقص رشد در سندرم ترنر ۴- سندرم Prader-Willi
۵- نارسائی مزمن کلیه ۶- Small for gestational age
۷- درمان نقص رشد در سندروم Noonan