تولـید رنگدانه گیاهی شیکالکین

در این پروژه، تولید رنگدانه شیکالکین از گیـاه گل عسلی رنگین با به کارگیری زیست فناوری گیاهـی مستقیماً از دودمان سلولـی بدست آمده از مطالعات سال های اخیر بر روی کشت درون شیشه ایی کالوس این گیاه که مولد شیکالکین است، حاصل خواهد شد.
این رنگدانه طیف رنگ قرمز-ارغوانی-بنفش دارد. گرچه به دلیل تاثیر مثبت بر بافت پوست، بویژه بافت پوست آسیب دیده، خواص داروئی داشته و چند فرمولاسیون داروئی از آن به بازار عــرضه شده است، اما عمــده مصرف آن در صنایع آرایشی-بهداشتی است. درخواست برای این رنگدانه بشدت افزایش یافته و انتظار می رود در محصولات گران قیمت غــذائی نیز به کار گرفته شود.
 در این فناوری، بهینه سازی تکثیــر زیست توده و افزایش شیکالکین از طریق روش های زیست فناوری گیاهی که در مقیاس آزمایشــگاهی بهینه سازی شده است