توسعه دانشگاه هوشمند

توسعه یک دانشگاه هوشمند با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا (IoT) و بلاک چین را توصیف می کند. از طریق دانشگاه هوشمند، ممکن است یک محوطه دانشگاه بیرون از شبکه به صورت آنلاین متصل شود. می تواند در زمینه آموزش هوشمند، پارکینگ هوشمند و اتاق هوشمند و … انجام شود.