توربین آبی کوچک

توربین‌های آبی کوچک یا میکروتوربین‌ها امکان تولید پراکنده انرژی را در پایین‌دست رودخانه‌ها یا چشمه‌ها فراهم می‌کند. این توربین‌ها برای مصارف مختلف در مزارع شیلات، اتاق شیرآلات سدها، مسیر رودخانه‌ها،کانال‌های آب‌رسانی کشاورزی، مصارف خانه‌های شخصی و ایستگاه‌های تقلیل فشار آب و نقاط پراکنده دوردست می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با توجه به پتانسل قابل ملاحظه برای به‌کارگیری این دسته از توربین‌ها در کشور، توربین آبی کوچکی با توان بیش از 1 کیلووات در گروه پژوهشی انرژی‌های دریاپایه طراحی و ساخته شده است. نتایج به‌دست آمده از تست‌های آزمایشگاهی نشان از عملکرد رضایت‌بخش این توربین داشته است.