تهیه فرمولاسیون مشابه داروی آبراکسان

صنعت داروسازی کشور به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت نیازمند رشد و توسعه همه جانبه و پیوسته است تا با وجود نوسانات ارزی در کشور و نیز اعمال تحریم¬ها، با معضل کمبود دارو به ویژه داروهای بیماری¬های خاص مواجه نشود. نیازسنجی در این راستا نشان داد که یکی از روش-های تامین داروهای استراتژیکی از قبیل داروهای ضدسرطان، ساخت و تولید داخلی آنها است.
آبراکسان از جمله داروهای ضدسرطانی است که در درمان سرطان سینه، ریه و پانکراس تجویز می¬شود. این ترکیب یک داروی تزریقی با فرمولاسیون پکلی¬تاکسل پیوندشده به آلبومین است. پکلی¬تاکسل جهت درمان طیف گسترده¬ای از بیماران سرطانی تجویز می¬شود اما سمیت این دارو استفاده از آن را محدود کرده و به همین دلیل آلبومین به عنوان یک جزء زیست سازگار به آن پیوند شده است.
در این راستا، داروی آبراکسان فرموله و اثربخشی آن با داروی تجاری بررسی و از لحاظ کارآیی مشابهت آن با داروی تجاری توسط آزمایشگاه همکار غذا و دارو تایید شد.