تهیه مونومر دی کلرو دی متیل سیلان

یکی از مواد اولیه پایه در اکثر صنایع پلیمرهای سیلیکونی، مونومر دی کلرو دی متیل سیلان است. این مونومر و نیز سایر مشتقات کلرومتیل سیلانها درتولید پلیمرهای سیلیکونی مثل درزگیریها، چسب های سیلیکون، روغنهای سیلیکون، و رزینهای سیلیکونی کاربرد داشته و در واقع دروازه ورود به صنعت پلیمرهای سیلیکونی میباشند. در پایلوت ساخته شده در این طرح علاوه بر مشتقات کلرو متیل سیلان، مشتقات کلرو فنیل سیلانها هم تولید شده و امکان تهیه بقیه مشتقات کلرو سیلانهای مورد استفاده در صنعت ارگانوسیلیکون نیز مهیاست. با تولید این مشتقات تمام ترکیبات پرکاربرد صنعت سیلیکون مانند رزینهای سیلیکونی، چسب های سیلیکونی، روغنهای مقاوم در برابر حرارت و برودت، انواع سیالهای به کار رفته در صنعت هوا فضا و موشکها، انواع سورفکتانت ها و آنتی فومها، سطوح آبگریز صنعتی ، آب بندهای سیلیوکی و… انواع پروتزها و ارگانهای پیوندی سازگار با بدن و دیگر معرفهای مورد نیاز در تحقیقات شیمی قابل دسترس است. این طرح به عنوان مهمترین پروژه انجام شده در کشور در این زمینه شناخته شده است.