تلفیق نگارگری ایرانی و سراجی صنعتی روی چرم

تلفیق نگارگری و کاربردی نمودن آن بواسطه سراجی (دوخت چرم طبیعی) به روش سنتی
ابداع تکنیک نوآورانه رنگ پردازی و طراحی نقوش روی چرم طبیعی همراه با ارزیابی دقیق میزان رنگ، ماندگاری، درخشش و جلای رنگ و ثبات رنگ
دست ساخته های چرمی از مراحل اولیه تولید محصول تا مراحل زیباسازی و مرحله نهایی ثبوت کار بواسطه تکنیک ابداعی و مواد صنعتی و سنتی؛ محصولاتی اعم از کیف، کفش و کمربند، زیورآلات، جعبه های مختلف، رانر و رومیزی و..