تکثیر بوسفلاندرا

تولید تجاری گیاهان آبزی در طول سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. امروزه تولید گیاهان با استفاده از فناوری کشت بافت به یک بخش ضروری تبدیل شده است. گیاه بوسفلاندرا با نام علمی Bucephalandra sp. Brownie متعلق به خانواده Araceae می‌باشد. این گیاه بومی برونئی است. این تحقیق با هدف بهینه‌سازی پرآوری مستقیم گیاه بوسفلاندرا بر روی محیط MS و در شرایط کشت درون شیشه با استفاده از هورمون‌های سیتوکینین‌ و اکسین‌ در غلظت‌های (صفر تا ۳ میلی‏گرم در لیتر) با استفاده ازطرح آزمایشی کاملا تصادفی انجام گردید