تصویربرداری موج میلی متری

فناوری موج میلی متری فناوری پیشرفته ای است که برای اولین بار است توسط تیم ما در شرکت پیاده سازی می شود که در کاربردهای مختلف تصویربرداری امنیتی و مخابرات نسل پنجم کاربرد دارد.