تصویربرداری طیفی میکروسکوپی

تصویربرداری طیفی فناوری نوظهوری است برای دستیابی به اطلاعات مکانی و طیفی از یک شئ که تصویربرداری متداول و اسپکتروسکوپی را ترکیب می‌کند. با توجه به شیوع سرطان سینه در سراسر دنیا و اهمیت بسیار بالای آن به عنوان شایع‌ترین سرطان در بانوان و دومین علت سرطانی مرگ در بین این گروه از جمعیت، تصویربرداری طیفی از سطح نمونه‌های سالم و سرطانی بافت پستان انجام شده است.
در این روش تصویربرداری یک نمونه بافت که قبلا در محلول رنگینه قرار داده شده است، مورد اسکن نقطه‌ای قرار گرفته و تصویر طیفی فلورسانس آن به دست میآید. این تصویر شامل اطلاعات طیفی به همراه مختصات فیزیکی هر نقطه از نمونه است.