تصویربرداری سیالات

دستگاه اسکن سه بعدی لیزری جریان سیال جهت مطالعه رفتار جریان سیال ساخته شده است. این دستگاه در زمینه آشکارسازی رفتار پدیده‌های هیدرولیکی در محیط زیست، عمران– آب، مکانیک سیالات، هوافضا، صنایع رنگ و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.این دستگاه با ایجاد تعداد معینی از صفحات لیزری دو بعدی در داخل سیال که با فرکانس 100هرتز در راستای عمودی و افقی ایجاد می‌شود و همچنین ثبت اطلاعات هر صفحه با دوربین سریع300 فریم بر ثانیه و با بکارگیری معادلات حاکم بر دینامیک سیالات، تحلیل دقیقی از مشخصات سیال اعم از سرعت، میزان جابجایی و نیز پروفایل حرکت سیال را در سه راستای xyz در یک زمان ارائه می‌دهد که با تکیه بر این اطلاعات، مناسب ترین الگوی هندسی برای طراحی تخلیه‌گر سیال مورد نظر استخراج می‌شود.