تشک چهار کاره برای خودرو

اکثر مردمی که با خودرو شخصی مسافرت می‏روند باید امکاناتی برای استراحت مانند زیر انداز ، پتو و… به همراه داشته باشند. در بسیاری از موارد لازم میشود که شخص داخل خودرو یا طبیعت استراحت کند یا بخوابد. این امر مشکلاتی را به همراه دارد. از جمله این که حجم زیادی از صندوق اشغال میشود .در بسیاری از موارد به دلیل سرمای هوا ، پتو و زیر انداز کفایت نمیکند و فرد مجبور به استفاده از کیسه خواب در برقی شرایط میشود . همچنین آب میتواند به این وسایل نفوذ کند و مشکلاتی را بوجود بیاورد. زمانی هم که شخص داخل خودرو استراحت میکند به دلیل این که بدن فرد بخصوص پاهای فرد افقی قرار نمیگیرد ، شخص احساس راحتی زیادی نمیکند . این مشکلات برای اینجانب منجر به طراحی یک وسیله چند کاره شد که هدف آن برطرف کردن مشکلات بیان شده میباشد . به طوری که با یک وسیله کل نیاز های بیان شده مرتفع میگردد . کاربرد های این محصول در قالب یک بسته یا رول به صورت های زیر می باشد :
۱ – تشک معمولی (برای داخل ساختمان ، منازل و…)
۲- زیر انداز برای فضای باز
۳- کیسه خواب
۴- تشک خواب برای داخل برخی خودرو ها