تشخیص ملکولی FecB وعوامل سقط جنین در گوسفند

تولید دامهای چندقلوزای افشاری برای اولین بار توسط یکی از اعضاء این شرکت و دیگر همکاران هیات علمی دانشگاه زنجان از سال ۱۳۸۶ شروع و پس از سالها انجام کار تحقیقاتی در سال ۱۳۹۱ وارد مرحله تجاری گردید. بدلیل افزایش بهره وری و درنتیجه افزایش سود دامدار در مرحله تجاری از طرف کشاورزان و دامداران از این دام استقبال خوبی به عمل آمد و هم اکنون به متقاضیانی در بیش از ۲۰ استان کشور عرضه شده است. وجود صفت چندقلوزایی در این دام در مراحل اول زندگی دام (بره یک ماهه به بعد) از طریق آزمایش DNA قابل تشخیص می باشد. از همان سال اول مرحله تجاری سازی، آزمایشات تشخیص چندقلوزایی را انجام داده ایم و هم اکنون این کار در شرکت جامین زیست آرشام برای دامدان متقاضی در سراسر کشور انجام می شود. در این ارتباط، دامدار پس از انجام آزمایش در ماههای اول پس از تولد بره از ژنوتیپ و در نتیجه از وضعیت چندقلوزایی دام خویش مطلع گردیده و در نتیجه از انجام هزینه اضافی نگهداری دام های غیرچندقلوزا در گله جلوگیری خواهد کرد، بنابراین هم از لحاظ مالی صرفه جوی خواهد داشت و هم بهتر می تواند دامداریش را مدیریت کند.