تشخیص خودکار سرطان سینه با تحلیل تصاویر ماموگرافی

سرطان سینه یکی از دلایل عمده و اصلی مرگ و میر زنان در دهه ی اخیر بوده است. تشخیص به موقع این بیماری میتواند شانس فرد را در بهبودی کامل افزایش دهد لذا تشخیص زودهنگام آن الزامی است. استفاده از روش ماموگرافی در حال حاضر رایج‏ترین راه تشخیص زود هنگام این بیماری است و درصد مرگ و میر را تا ۲۵ درصد کاهش داده است. امروزه سیستمهای کمک تشخیص کامپیوتری (CAD)برای کمک به رادیولوژیستها و پزشکان در تشخیص زود هنگام سرطان، طراحی و استفاده میشوند. از این رو طراحی نرم افزار پردازشی مناسب و قرار دادن آن در اختیار پزشکان تجزیه و تحلیل بافت های سرطانی سینه را تسهیل می کند و سبب افزایش دقت تشخیص بیماری در مراحل اولیه می شود و می تواند آمار مرگ و میر ناشی از تشخیص نادرست و یا دیر هنگام را به حداقل رساند. با توجه به کارایی سیستم های پردازش تصویر و هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام سرطان، از این تکنولوژی ها در طرح پیشنهادی استفاده می شود. این پروژه به طور ویژه به طراحی و توسعه نرم افزار پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر حاصل از تصویر برداری ماموگرافی جهت تشخیص انواع بافت های سرطان سینه اختصاص دارد.