ترکیبات کروم شیمیایی و باریت رنگدانه

• استخراج نمک های کروم شیمیایی از سنگ معدن کرومیت به صورت ترکیب سدیم کرومات و سولفات کروم بازیک از جمله محصولات این شرکت است که دانش فنی تولید و محصولات اشاره شده جهت ارائه به بازار فروش موجود است.