ترمز دیسکی تراکتور چرخ های جلو و عقب

بهبود ترمز برای تراکتور در مناطق شیب دار سبب استفاده راحت تر وحتی بیشتر آن می شود.
منظور از بهبود ترمز نصب ترمزچرخ جلو برای دیفرانسیل تراکتور می باشد و مرحله بعدی تغییر ساختار ترمز چرخ عقب می باشد.
این ترمز ها از نوع دیسکی بوده و راحتی تعویض و ارزان بودن آن مزیتی درخور نصب به ترمز داخل دیفرانسیل در بعضی از تراکتور ها می باشد.
نزدیک به دو سال این ایده را دارم و برای انجام آن به کارخانه دیسک ترمز سازی و همچنین بازار یدکی وسایل محرکه رفتم و همچنین تحقیقات زیادی در اینترنت انجام دادم.
این محصول به دلیل بزرگی بازار آن به صورت جهانی قابلیت عرضه دارد و افرادی سر کاری با تراکتور به خصوص نوع massey ferguson مسی فرگاسن که نمونه داخلی آن تراکتور سازی تبریز و همچنین هر تراکتوری که از دیفرانسیل مشابه این محصول استفاده می کند بهره مند می شوند. طبق سفارش قابلیت ساخت دیگر مدل ها نیز می باشد.