ترانسفورماتور الکترونیک قدرت

توضیحات فناوری:
PET تجهیز جدیدی است که جایگزین ترانسفورماتورهای مرسوم کشش شده و از طریق کلیدزنی نیمه‌هادی کنترل‌پذیر در فرکانس بالا، باعث کاهش حجم ترانسفورماتور، ضریب توان واحد، پشتیبانی از توان دوطرفه و … می‌گردد.