ترانسدیوسرمدولارآلتراسونیک

در ترانسدیوسر¬های معمولی فرکانس آن ثابت است.در این دستگاه این مشکل حل شده و کاربر می¬تواند با خرید یک ترانسدیوسر و چند قطعه کوچک، یک ترانسدیوسر با فرکانس¬های مختلف داشته باشد. طرز کار این ترانسدیوسر بدین شکل است که رینگ¬هایی با ابعاد مشخص بر روی قسمت جلویی ترانسدیوسر بسته می¬شود که این کار با افزایش و کاهش طول ترانسدیوسر منجر خواهد شد. این افزایش و کاهش طول، باعث تغییر فرکانس طبیعی و در نتیجه تغییر بازه کاری ترانسدیوسر خواهد شد.
دستگاه ترانسدیوسر مدولار آلتراسونیک وسیله¬ای است که تمامی مشکلاتی که ذکر شد و حتی مشکلات بیشتری که در اینجا ذکر نشده است را هموار می¬سازد. این دستگاه با سیستم تغییر فرکانس که در آن تعبیه شده است، می¬تواند کاربرد های مختلف آلتراسونیک را پشتیبانی کند.