تداخل سنج مایکلسون

تداخل سنج مایکلسون پرکاربردترین ساختار تداخل‌سنج برای تداخل سنجی نوری است. این تداخل سنج کاربردهای فراوانی را در حوزه های مختلف فیزیک از جمله اپتیک، نجوم و اندازه گیری ها دارد و یکی از تداخل سنج های معروفی است که در آموزش های پایه اپتیک به کار می رود. این تداخل سنج به صورت کیت آزمایشگاهی آماده شده است و از جمله آزمایش ها و کاربردهایی که دارد می توان به عناوین زیر اشاره نمود:
) اندازه‌گیری تغییرات طول موج
۲) اندازه‌گیری طول همدوسی لیزر
۳) مطالعه رفتار دایود لیزر با تغییر جریان