تاثیر رنگ بر پوشاک ویژه زنبورداری

زنبور عسل در طول تکامل خود متناسب با نیازهای خویش جهت دیدن اجسام و اشیاء به خصوص گلها تخصص خاصی پیدا کرده است. زنبور عسل قادر است رنگ نورهای زرد ،آبی ، سبز آبی و ماورا بنفش را تشخیص دهد .زنبور عسل نمی تواند نور قرمز را تشخیص دهدو آن را سیاه می بیندو همچنین نمی تواند بین رنگهای زرد و نارنجی تفکیک قائل شود. با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر می توان مقادیر شاخص های RGB را به ازای هر کدام از طیف های Red (قرمز)، Green (سبز) و Blue (آبی) موجود در پوشاک زنبورداران را بدست آورد و با فراخوانی لباس در سیستم، این شاخص ها را به طور علمی و دقیق تر بررسی کرد. با در نظر گرفتن این ویژگی به راحتی میتوان رنگ لباس استار را برای زنبور داران مشخص کرد