بومی سازی سیستم کنترل توربین های جنرال الکتریک

سیستمهای کنترل توربین GE (جنرال الکتریک ) با نام Speedtronic شناخته می شودکه معروفترین کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی توربین در جهان می باشد . این برند از قدیمی ترین برندها و از نظر سهم بازار، میزان فروش و همچنین تعداد نصب شده‌ی از این کنترل کننده در بین کنترل کننده های توربین، جزو برترین های جهان می باشد. پارس پرداز مهندسی معکوس وبومی سازی سیستمهای کنترل تایپ mark vi توربین های جنرال الکتریک امریکارابه عنوان محصول دانش بنیان باموفقیت انجام و در زیرمجموعه وزارت نفت نصب وبا تاییدیه های عملکرد متعدد درحال کارکرد طولانی میباشد. همچنین ساخت تایپmarkv این نوع سیستم کنترل را درقالب محصول تولید باراول دردست انجام دارد.