بهینه سازی و مهندسی معکوس سیستم کنترل نیروگاه

برای ارتقای ماشین آلات کارگاهی، می توان از PLC های جدید و یا درایو های به روز استفاده کرد حال آنکه مهارت تخصصی این شرکت در ارتقای سیستم های پیچیده تر می‌باشد. برای کاربردهای خاص تر نظیر سیستم های نیروگاهی، پتروشیمی و … تجزیه و تحلیل کامل سیستم پیشنهاد می گردد. با استفاده از این روش واحد های مورد نیاز جهت ساخت، بررسی شده و الگوریتم فعالیت آنها استخراج می‌شود. سپس با تحلیل نمونه های موجود که غالبا قدیمی و یا خارج از دسترس می‌باشند، تجهیزات متناسبی با عملکرد بهبود یافته، طراحی و ساخته شده و سپس عملکرد این سیستم ها با روش های مختلفی آزموده می شود تا از صحت کارکرد آن اطمینان حاصل کنیم. پس از ساخت نمونه های اولیه امکان تولید انبوه این قطعات و تجهیزات برای استفاده به عنوان قطعات یدکd نیز مقدور می‌باشد.

این شرکت با قریب به ربع قرن تجربه آمادگی ساخت و یا مهندسی معکوس سیستم ها و بردهای الکترونیک تجهیزات صنعتی را اعلام میدارد.