بهینه سازی سیستم های برق فشار قوی

طراحی جامع و بهینه سیستم زمین پست‌های فشارقوی از دو دیدگاه ایمنی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین، پرهزینه‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پست‌های فشارقوی است. فعالیت ها:
– تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات پست

– طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت و کنترل
– طراحی ، ساخت و نصب PLC وRTU� و نصب برق گیر و موج گیر
– طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای مارشالینگ ، اینتر فیس روشنایی AC-DC و جانکشن های مربوطه

– احداث اتاق اینترفیس بین پست و نیروگاه

– احداث کانال کابل های فرعی و اصلی جدید
– تعویض لوله باس بار کل کلیدخانه

– طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی باتری و باتری شارژر ۲۲۰ ولت DC مستقل جهت کلیدخانه