بهسازی سازه های فولاد سرد نورد شده

شرکت آروند سازه کارینا با توسعه و ارتقای سازه های متشکل از فولاد سرد نورد شده (CFS) محدودیت های پیشروی این سازه ها را اصلاح کرده؛ می توان از این سیستم های نوین ساختمانی در صنعت ساخت و ساز کشور بهره برد. اعضای شرکت به دانش فنی طراحی سازه ای متشکل از فولاد سرد نورد شده دست پیدا کردند. در همین راستا یک نرم افزار بومی برای طراحی سازه های متشکل از فولاد سرد نورد شده در حال توسعه می باشد. همچنین طراحی مقاطع متشکل از فولاد سرد نورد شده با اشکال هندسی بهینه از دیگر قابلیت های شرکت آروند سازه کارینا می باشد. ترکیب فولاد سرد نورد شده با بتن های توانمند به منظور ارتقای سیستم مهار جانبی سازه های متشکل از فولاد سرد نورد شده در حال طراحی و محاسبه می باشد. بدین منظور تا کنون، در سه مرحله نمونه های آزمایشگاهی تولید شد. همچنین از بتن های توانمند به منظور ساخت و تولید قطعات پیش ساخته بتنی استفاده می شود. در انتها شرکت آروند سازه کارینا تلاش دارد از سیستم قاب خمشی برای ساخت سازه ها متشکل از فولاد سرد نورد شده استفاده نماید