بسته سیاره نانو

بسته های آموزشی سیاره نانو به عنوان اولین بسته های آموزش فناوری نانو به زبان ساده ویژه دانش آموزان سنین 10 تا 16 سال و به صورت حرفه ای با تاییدیه ستاد نانو کشور تولید شده است