بررسی مصرف مس در صنعت خودروی الکتریکی

یکی از مهمترین معضلاتی که در دهه های اخیر دامنگیر تمامی کشورهای دنیا شده است بحث آلودگی محیط زیست و به ویژه آلاینده های جوی است که عمده ترین ماده ایجاد کننده آن دی اکسید کربن ناشی از مصرف سوخت های فسیلی است که در بیشتر موارد از طریق خودروها و صنایع وارد جو می شوند. این موضوع در کلان شهرها و مراکز بزرگ جمعیتی، دارای نمود بیشتری است و به همین دلیل پژوهشگران در پی یافتن راهکارهایی برای کاهش تولید آلاینده های جوی و به ویژه دی اکسید کربن هستند. یکی از این راهکارهای ارائه شده، استفاده از خودروهای الکتریکی است که نسبتا آلاینده های بسیار کمی تولید می¬کنند. مس خالص مهمترین نقش را در بین آلیاژهایی که برای خودروهای الکتریکی استفاده می¬شوند، دارد. با این وجود، آلیاژهای دیگر مس مثل انواع آلیاژهای برنز و برنج در خودروها از جمله خودروهای الکتریکی استفاده می¬شود. به عنوان مثال از آلیاژهای مس-نیکل در سیستم ترمز خودروها و از آلیاژهای برنجی در سیستم تهویه، اتصال دهنده ها و یا حلقه ی سینکرونایزر استفاده شده است.