بررسی تحولات و وضعیت جمعیت در ایران

کشور ایران در سه دهه اخیر، تحولات جمعیتی چشم‌گیری را تجربه نموده و این تحولات، زمینه را برای بازنگری و تعدیل سیاست‌های جمعیتی در ایران فراهم نموده است. بدیهی است اجرای موفق سیاست‌های جمعیتی، مستلزم شناخت درست از تحولات جمعیتی در ابعاد مختلف است. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که سند جامعی که تحولات جمعیت و ابعاد آن را با استناد به شواهد و تحلیل علمی ارایه کند در دسترس نیست. از این‌رو، گزارش بررسی تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک مطالعه جامع و ملی، در دستور کار قرار گرفت. هدف از این گزارش، بررسی روند تحولات جمعیتی و تحلیل ابعاد مختلف پویایی جمعیت در کشور و ارایه تصویری جامع و کارشناسی از وضعیت موجود و تحولات آینده جمعیتی است، تا بر مبنای آن راه‌حل‌های اساسی برون‌رفت این مسایل، طراحی و اجرا گردند. این گزارش در هشت فصل تدوین شده است.