برد مدار فرمان درب اتوماتیک

برد مدار فرمان الکترونیکی … یک بخش ضروری در هر درب اتوماتیک است. تمامی فرمان های باز شدن و بسته شدن و یا هر عملیات دیگر در انواع درب اتوماتیک (کرکره برقی، درب اتوماتیک پارکینگ، درب شیشه ای اتوماتیک، راه بند)، موتور درب ریلی و…) بوسیله برد الکترونیکی مدار فرمان انجام می پذیرد. هر برد مدار فرمان دارای چند قسمت مهم مانند: کیت حافظه شاسی های انتخاب پارامتر و.. است