براق کننده و محافظت کننده تایر خودرو

این محصول علاوه بر براق کردن تایر خودرو ، از دربرابر اشعه uv و اکسید شدن محافظت می کند.