بذر سیب زمینی و مینی تیوبر سیب زمینی

ایده اصلی این شرکت تولید مینی تیوبر سیب زمینی، گامی در راه خودکفایی و تولید داخلی مینی تیوبر سیب زمینی موردنیاز استان کرمانشاه در مرحله اول و تولید بذر کلاس SE و E در مراحل بعدی می باشد که در حال حاضر بذرهای سیب زمینی بصورت وارداتی با کیفیت پایینتر کشور میشود در حالی که این فناوری در داخل کشور ما وجود دارد و همچنین ریزازدیادی و سالم سازی پایه های مناسب و مقاوم درختان میوه ازجمله انگور، توت فرنگی و غیره و تولید پایه های کشت بافتی گیاهان دارویی از جمله استویا و گل محمدی می باشد.