بدنه‌های کربنی گرافیتی به روش ریخته‌گری ژله‌ای

کربن و بدنه‌های کربنی اهمیت زیادی در صنایع پیشرفته‌ی امروز، از جمله صنایع دیرگداز و الکترونیکی مانند بوته‌های ذوب و باتری‌های یون لیتیم دارند.