بتن با هدایت حرارتی بالا

هدف اولیه این طرح استفاده از بتن با هدایت حرارتی بالا در مکان های است که سیستم گرمایش از کف در آن نصب شده است.استفاده از این محصول در کفسازی سیستم گرمایش از کف می‌تواند باعث کاهش تاخیر در پاسخگویی به درخواست کاربر برای تغییر دما شود.همچنین میتوان باعث کاهش محدوده دمای کار سیستم گرمایش از کف شده و نهایتا باعث کاهش هدر رفت انرژی گردد.
این محصول میتواند کاربرد های دیگری نیز داشته باشد از آنجا که این ایده باعث افزایش بتن در جذب و ذخیره گرما میشود میتواند به عنوان یک جرم حرارتی کوثر در فضاهای مختلف از جمله ساختمان های مسکونی و یا حتی گل خانه ها استفاده شود.
افزایش توان جذب حرارت اجازه میدهد تا در صورت استفاده از این محصول در پیاده رو ها یا معابر سواره جلوی یخ زدگی سطح معابر در شب یا ساعاتی از روز گرفته شود.
این محصول میتواند با کمک به دفع حرارت هیدراتاسیون امکان بتن ریزی های حجیم تر را میسر سازد.همچنین میتواند شوک یا تنش های حرارتی را در سازه ها کاهش دهد و در مکان های مانند کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی که نیاز به دفع حرارت مانند تجهیزات دیگ ها وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.