بتن با حداقل عیار سیمان دارای کارایی ومقاومت مطلوب

در حدود ۷ درصد از کل انتشار گاز CO۲eq که از عوامل گرم شدن کره زمین و تغییر در شرایط آب و هوایی است بر اثر تولید کلینکر در کارخانجات سیمان می باشد. از طرفی برای تولید سیمان احتیاج به مصرف بالای انرژی داریم. تولید انرژی علاوه بر آلودگی زیست محیطی می تواند سبب کاهش منابع کشور شود. لذا ایده ارائه طرح اختلاط بتن با حداقل عیار سیمان مصرفی جهت رسیدن به روانی و مقاومت مطلوب در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. اجرایی شدن این موضوع می تواند به تولید بتن با میزان کم عیار سیمان در کارخانجات تولید بتن در کشور جهت استفاده در انواع سازه ها علی الخصوص در ساخت و ساز های شهری، المان های معماری و جدول های بتنی کمک شایانی نماید.