بایومارکر تشخیص افسردگی

محصول نهایی این طرح، نرم افزار نهایی متشکل از بانک داده‌های EEG افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی خواهد بود. EEG 150 نفر سالم و 150 بیمار افسرده در بانک داده های نرم افزار تعبیه خواهد شد و با بهره گیری از تکنیک یادگیری ماشین ایندکسی برای تشخیص دقیق بیماران افسرده با دقت بالا و مطلوب استخراج خواهد شد. بررسی پتنت های ثبت شده در جهان (patent.google.com) نشان می‌دهد که بیشترین درصد patent های ثبت شده مرتبط با EEG biomarker (5 درصد) متعلق به شرکت سوئیسی mondobiotech می‌باشد که هدفش توسعه دارو برای بیماری‌های نادر و کمیاب است. 3 درصد پتنت ها مرتبط با EEG biomarker مرتبط با شرکت تجهیزات پزشکی مدترونیک است با درآمد سالیانه 28 میلیارد دلار با 98 هزار کارمند که در بیش از 160 کشور جهان محصولاتش به فروش می رسد.