بازرسی الکترو مغناطیسی

بازرسی الکترومغناطیسی (EMI) ، به عنوان یکی از روش های تست غیرمخرب از طریق القای میدان مغناطیس درون اجسام فلزی و جمع آوری پاسخ های ناشی از آن به وسیله تعدادی حسگر که در اطراف آن قرار داده می شوند می تواند وجود ترک، خوردگی، حفره و عیوب مشابه را تشخیص دهد.
به همین منظور یکی از تجهیزاتی که در حفاری برای بررسی وضعیت لوله ها مورد ا ستفاده قرار می گیرد سیستم EMI میباشد که به واقع دقیق ترین روش برای تشخیص عیوب احتمالی است .
با توجه به وجود تحریم های اقتصادی موجود و بالا بودن قیمت این دستگاه و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی دستگاه های فعلی و کمبود قطعات ، نیاز به جایگزینی آن با دستگاهی با کارآیی بالاتر به شدت احساس می گردید .
لذا این شرکت دانش بنیان به سفارش شرکت ملی حفاری ایران اقدام به ساخت و بهینه سازی این تکنولوژی در ایران نموده است.