اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

دستگاهی است، که توان DC آرایه‌ خورشیدی را به توان AC قابل تزریق به شبکه تبدیل می‌کند. این دستگاه با استحصال حداکثر توان ممکن از آرایه خورشیدی، با شبکه سنکرون شده و آن را به شبکه تزریق می‌کند.