اینتراپتر جریان بدون فن(fanless)

این محصول در حفاظت کاتدیک صنعت نفت و گاز کاربرد دارد و تا توان 200 آمپر جریان را تحمل دارد و ما دومین کشور سازنده این محصول می باشیم