ایجاد پوشش جهت محافظت در برابر فرسایش فولاد نرم…

کاربرد جهت افزایش مقاومت در برابر سایش لوله های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت و گاز