اپیکسابان Apixaban

• ماده موثره دارویی جهت فرمولاسیون محصولات دارویی