اپلیکیشن معرفی شهاب دانش

: این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تولید شده در انجمن علمی گروه کامپیوتر میباشد که بمنظور
آشنایی متقاضیان با امکانات دانشگاه شهاب دانش اعم از کادر علمی، رشته ها، امکانات آزمایشگاهی و … تهیه گردیده است.
درفروشگاه کافه بازار برای نسخه اندروید با نام “شهاب دانش” به آدرس https://cafebazaar.ir
و نسخه IOS درلینک زیر قابل دسترس است https://www.appforall.ir/vitrine/۹۰۹۴۵۳۸۷۴۶۰۳