اپلیکیشن ماسک

یکی از مهمترین نکات در کنترل اپیدمی کرونا تشـخیص زودهنگـام افـراد مشـکوک و قرنطینـه کـردن آنهاسـت. این موضوع علاوه بر آن‌که باعث قطع زنجیره‌ی انتقال بیماری می‌شود، می‌تواند با شروع زودهنگام فرایند درمان باعث کاهش نرخ تلفات ناشی از کرونا شود.
توسعه‌ی این سامانه با حمایت و مشارکت جمعی از برترین شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین سایر دستگاه‌های مسوول از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان فناوری اطلاعات انجام پذیرفت. این سامانه در ابتدا به منظور ثبت ملاقات‌های نزدیک بین افراد (Contact Tracing) به منظور قطع زنجیره‌ی انتقال بیماری توسعه یافت و بر اساس بازخوردهای متخصصان بهداشت و درمان، قابلیت‌های متعددی بدان افزوده شد به صورتی که آن را به سامانه‌ای کم‌نظیر در سطح جهان تبدیل کرده‌است.